OBRAS

Deseñamos obras e resolvemos trámites para o asentamento de industrias agrarias e explotacións agrarias e gandeiras.

URBANISMO

Estudamos proxectos de ordenacións de solos e plans parciais.

Xestionamos licenzas, inscricións catastrais, rexistros de augas...

MEDIOAMBIENTE

Realizamos informes e proxectos de ordenación urbanística e medioambiental e somos expertos en solo rústico.

TOPOGRAFÍA

Facemos estudos topográficos.

Toma de coordenadas xeorreferenciadas.

HERDANZAS

Segregamos fincas.

Facemos peritacións, sucesións, herdanzas…

INFORMES

Alteracións e validacións catastrais.

Medimos e valoramos fincas, construcións…

AXUDAS

Tramitamos e conseguimos axudas e subvencións da Consellería de Medio Rural, da Consellería do Mar, da Dirección Xeral de Montes, do Igape, de Agader, da Axencia Galega da Industria Forestal...

SUBVENCIÓNS

Estudamos as compatibilidades entre as diversas liñas de subvencións e empréstitos.

CRÉDITOS

Buscamos apoio para o teu proxecto a través dos empréstitos do IGAPE, do Banco Europeo de Investimento, créditos ICO, etc.
Logotipo en branco de INDUAGRO Consulting

Máis de trinta anos de experiencia revitalizando o rural

A túa iniciativa no rural é a nosa razón de ser!