Máis de
30 anos de experiencia

Temos máis de trinta anos de experiencia no deseño e realización de proxectos vencellados ao sector agrícola primario e de transformación.

Fotografía dunha composición formada por un plano branco no fondo, catro planos enrolados, un metro estendido, unha regra pregable amarela de carpinteiro.
Fotografía de dous ordenadores portátiles e dúas persoas a ver uns documentos

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

Somos un equipo multidisciplinar formado, entre persoal propio e colaboradores directos, por enxeñeiros agrícolas, industriais e forestais, enxeñeiros de camiños, arquitectos, arqueólogos, biólogos, xeólogos, topógrafos…

Ofrecemos aos nosos clientes

ASISTENCIA TÉCNICA

en campos moi diversos:

Deseñamos proxectos de obra

Xestionamos a obtención das distintas licenzas e permisos

Resolvemos os trámites medioambientais

Buscamos as liñas de subvencións máis axeitadas a cada un dos proxectos e axudámosche a conseguilas

Fotografía dunha chave inglesa e un plano branco enrolado sobre unha mesa negra.
Logotipo en branco de INDUAGRO Consulting

Máis de trinta anos de experiencia revitalizando o rural

A túa iniciativa no rural é a nosa razón de ser!