POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 • Denominación Social: Induagro Consulting, Sl
 • Nome Comercial: Induagro Consulting, Sl
 • Domicilio Social: Camiño Francés, 2, 1º B, 15707 Santiago
 • CIF / NIF: B15260870
 • Teléfono: 981 573 699
 • e-Mail: induagro@induagro.net
 • Datos Rexistro Mercantil:
 • Nome de dominio: www.induagro.net

En nome da empresa procesamos a información que nos fornece coa finalidade de proporcionarlle o servizo solicitado e realizar a facturación do mesmo cando proceda.

Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais.

Os datos non se transferirán a terceiros excepto nos casos en que exista unha obriga legal. Tampouco se farán transferencias internacionais con devanditos datos.

Ten dereito a obter confirmación sobre se Induagro Consulting, Sl está a tratar os seus datos persoais, polo tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar datos inexactos ou solicitar a súa eliminación cando os datos xa non sexan necesarios.

Os usuarios, marcando a casilla, aceptan de forma expresa, libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados polo prestador para realizar os seguintes fins:

 1. Remisión de comunicacións publicitarias comerciais por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico. As devanditas comunicacións comerciais estarán relacionadas con produtos ou servizos ofrecidos polo prestador.
 2. Tramitar pedidos, solicitudes ou calquera tipo de solicitude que realice o usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen a disposición do usuario na páxina web da empresa.

Os datos que nos proporcione non serán procesados ​​nin analizados co propósito de crear perfís persoais (comportamento, personalidade, etc.).

Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario. No caso de que non se faciliten todos os datos, o prestador non garante que a información e os servizos proporcionados se axusten completamente ás súas necesidades.

O prestador garante en todo caso ao usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión / oposición e portabilidade, nos termos previstos na lexislación vixente. Polo tanto, poderá exercer os seus dereitos enviando unha solicitude expresa, xunto cunha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:

 1. E-Mail: induagro@induagro.net
 2. Correo Postal: Camiño Francés, 2, 1º B, 15704 Santiago.

Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición facilitados enviando un correo electrónico con tal petición a induagro@induagro.net.

Se considera que non estamos a cumprir a normativa de Protección de Datos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Así mesmo, o prestador adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trata, así como para evitar a súa perda, alteración e / ou acceso por terceiros non autorizados.

SERVICIOS DE TERCEIROS

Estamos presentes en redes sociais, se desexa coñecer a súas condicións de privacidade e uso de cookies, pode consultar:

DIRECCIÓNS IP

Os servidores do sitio web poderán detectar automaticamente a dirección IP e o nome de dominio empregados polo usuario. Un enderezo IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o procesamento dos datos coa finalidade de obter medicións meramente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxina, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

SEGURIDADE

O sitio web emprega técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como cortalumes, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo co obxectivo de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para acadar estes fins, o usuario / cliente acepta que o prestador obteña datos para os efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Este sitio web non trata en ningún caso datos sensibles (saúde, sexuais, etc.).

ACEPTACIÓN E CAMBIOS

O uso deste sitio web implicará a aceptación desta política de privacidade.

A empresa resérvase o dereito a cambiar esta Política de Privacidade sen previo aviso.