Na empresa de enxeñaría e consultoría INDUAGRO renovamos a nosa web para estar máis preto dos seus clientes e seguir desenvolvendo todo tipo de proxectos orientados a revitalizar o rural, tanto en Galicia como no resto de España.

Liderada por Eladio Méndez Casal e Rafael Señarís González, a nosa empresa conta con máis de trinta anos de experiencia e está especializada no deseño e execución de proxectos para modernizar as explotacións agrogandeiras e as industrias de transformación vencelladas ao sector primario.

En INDUAGRO encargámonos de todo o proceso para facer realidade as iniciativas das persoas que apostan polo sector primario e queren facelo competitivo. Dende o desenvolvemento do plan de negocio ata o deseño do proxecto construtivo, ou a busca de axudas e plans de financiamento para facelo realidade. Son moitos os sectores abordados e os proxectos desenvolvidos ao longo de máis de tres décadas pola nosa empresa, que ten a súa sede en Santiago de Compostela e que conta, entre persoal propio e colaboradores directos, con enxeñeiros agrícolas, industriais e forestais, enxeñeiros de camiños, arquitectos, arqueólogos, biólogos, xeólogos ou topógrafos, entre outros, para levar á práctica calquera iniciativa empresarial no eido rural.

Adegas, industrias cárnicas, lácteas, panificadoras, explotacións agrogandeiras, conserveiras ou serradoiros de madeira son algúns dos clientes de diferentes sectores para os que INDUAGRO ten desenvolvido proxectos durante os seus trinta anos de existencia. Sen esquecer a xestión de todo tipo de axudas oficiais, tanto para empersas como para particulares. A estes últimos dirixíronse tamén os nosos servizos na elaboración de informes, recursos, segregación de fincas ou herdanzas, entre outros dos que prestamos como consultoría.

Coa nova páxina web, en INDUAGRO queremos estar máis preto dos nosos clientes, e seguir acompañándoos na súa aposta pola innovación, ao tempo que damos a coñecer os nosos servizos a todas aquelas persoas que queiran emprender no sector primario.