PAIXÓN POLO RURAL

Somos unha empresa de enxeñaría e consultoría dedicada ao desenvolvemento de todo tipo de plans e á tramitación de axudas para explotacións agrogandeiras e industrias de transformación vencelladas ao sector primario.

 

Fotografía de prado con varias vacas e unha vila ao fondo.
Fotografía de parra con kivis.

A TÚA INICIATIVA NO RURAL É A NOSA RAZON DE SER!

Axúdamos  a facer realidade ou a mellorar o teu proxecto no rural, tanto en Galicia como en calquera lugar do territorio español.

Temos un equipo multidisciplinar que leva máis de tres décadas dándolle vida ao sector primario e ás industrias agrogandeiras.

SERVIZOS

OBRAS

Deseñamos obras e resolvemos trámites para o asentamento de industrias agrarias e explotacións agrarias e gandeiras.

URBANISMO

Estudamos proxectos de ordenacións de solos e plans parciais.

Xestionamos licenzas, inscricións catastrais, rexistros de augas...

MEDIOAMBIENTE

Realizamos informes e proxectos de ordenación urbanística e medioambiental e somos expertos en solo rústico.

TOPOGRAFÍA

Facemos estudos topográficos.

Toma de coordenadas xeorreferenciadas.

HERDANZAS

Segregamos fincas.

Facemos peritacións, sucesións, herdanzas…

INFORMES

Alteracións e validacións catastrais.

Medimos e valoramos fincas, construcións…

AXUDAS

Tramitamos e conseguimos axudas e subvencións da Consellería de Medio Rural, da Consellería do Mar, da Dirección Xeral de Montes, do Igape, de Agader, da Axencia Galega da Industria Forestal...

SUBVENCIÓNS

Estudamos as compatibilidades entre as diversas liñas de subvencións e empréstitos.

CRÉDITOS

Buscamos apoio para o teu proxecto a través dos empréstitos do IGAPE, do Banco Europeo de Investimento, créditos ICO, etc.
Logotipo en branco de INDUAGRO Consulting

Máis de trinta anos de experiencia revitalizando o rural

A túa iniciativa no rural é a nosa razón de ser!